650 Bin Yeni Üniversitelinin Üniversite kayıtları başladı

650 Bin Yeni Üniversitelinin Üniversite kayıtları başladı

Kayıtlar 6 Eylül 2013’te sona erecek.

104 devlet, 61 vakıf üniversitesi ve 8 vakıf meslek yüksekokuluna yerleşen, 357.342 lisans; 284.355 toplam 641.697 üniversite adayı,

kayıtlarını 2-6 Eylül 2013’te üniversitelerinde yapacak.

Her aday kendi üniversitesinin kayıt tarihini, https://ais.osym.gov.tr/ adresine şifresi ile girerek öğrenebilecek.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

– Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

– 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

– Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

– Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.	

2013-2014 Üniversite Kayıtları 12-20 Ağustos 2013’te

2013-2014 Üniversite Kayıtları 12-20 Ağustos 2013’te

ÖSYM daha önce 2-6 Eylül olarak açıkladığı, 2013-2014 Üniversite Kayıtları 12-20 Ağustos 2013’te yapılacağını bildirdi.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013%20%C3%96SYS%20KONT%20KILAVUZU%20BASKI%20(Genel%20Bilgiler)_KB.pdf