Lise coğrafya ve tarih dersi programları yenileniyor

Lise coğrafya ve tarih dersi programları yenileniyor

Müfredat çalışmaları kapsamında lise kademesinde tüm sınıflar için coğrafya ve tarih taslak öğretim programları hazırlandı.

 

Müfredat çalışmaları kapsamında lise kademesinde tüm sınıflar için coğrafya ve tarih taslak öğretim programları hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan “eğitimde işbirliği” protokolü kapsamında, tarih ile coğrafya derslerinin 9-12´nci sınıflara ait taslak öğretim programları hazırlandı.

Öğretim programları güncelleme çalışmalarında katılımın daha geniş tabana yayılmasını sağlamak ve öğrencilerin daha iyi öğrenebilmesini destekleyecek bir öğretim programı oluşturabilmek amacıyla taslak metinle ilgili başta öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve veliler olmak üzere bütün vatandaşların görüş ve önerileri alınacak.

Bu kapsamda, hazırlanan taslak öğretim programları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “ttkb.meb.gov.tr” sayfasında görüş ve önerilere açılacak.

 

Taslak öğretim programları üzerinde herkes görüşlerini yazabilecek

Taslak öğretim programları üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileriyle katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilecek. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın bütün kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve önerilerini bildirebilecek.

Taslak öğretim programları ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşlar görüş ve önerilerini, bugünden itibaren 1 Nisan saat 18.00´e kadar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı internet sayfasından görüşlerini gönderebilecek.

Tarih dersi taslak öğretim programının öngördüğü temel beceriler arasında kronolojik düşünme, araştırma, bilimsel veya bilimsel olmayan tarih bilgisini birbirinden ayırt etme, kanıt değerlendirme gibi beceriler bulunuyor. Değerler arasında da vatanseverlik, farklılıklara saygı, millî değerlere duyarlı olma, evrensel değerlere duyarlı olma, soyut ve somut kültürel mirasa saygı yer alıyor.

Coğrafya dersi taslak öğretim programında da genel becerilerde araştırma, yorumlama, kanıt kullanma, bilgi teknolojilerini kullanma, proje hazırlama, mekansal değişimi algılama, grafik çizme ve yorumlama, coğrafi olguları sınıflama gibi beceriler bulunuyor.

Hükümetin eylem planında da eğitimin tüm kademelerinde okutulan derslerin müfredatlarının belirli aralıklarla “temel becerileri” geliştirme esaslı olarak güncelleneceğine yer verilmişti.

Liselerin 2015-2016 Haftalık Ders Saatleri Çizelgeleri

Temel Liseler / 12. Sınıf:

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/15102908_zeltemellise_12hd.pdf

IB Programları:

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/07025048_bakolarya1ve2hd.pdf

İmam Hatip Ortaokulu:

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/10091351_imam_hatip_ortaokulu_hdc.pdf

Özel Temel Lise:

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/28123606_ozeltemellise_haftalik.pdf

Mesleki Teknik Liseler:

http://megep.meb.gov.tr/Default.aspx?page=ogretimProgramlari

Anadolu Liseleri:

http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7

 

1.2.2015

Liselerin 2014-2015 Haftalık Ders Saatleri Çizelgeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, genel liselerde haftalık ders saati sayısını 37’den 35’e indirdi.Bu karar ile ikili öğretim yapan ve genel lise programı uygulayan ortaöğretim kurumlarında çizelgelerin uygulanmasında rahatlama sağlanacağı belirtildi.
2014-2015 öğretim yılında liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında uygulanacak olan çizelgede edebiyat, dil ve anlatım, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler olarak okutulması öngörülüyor.2013 yılında öğretim programları yenilenen matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde 9 ile 10’uncu sınıf programlarının içeriklerinin yoğunluğu azaltılmıştı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan çizelgeler, bu derslerin programlarında yapılan güncellemelerin hayata geçirilmesini sağlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından genel liselerde haftalık ders saati sayısının 37’den 35’e indirilmesiyle ikili öğretim yapan ve genel lise programı uygulayan ortaöğretim kurumlarında çizelgelerin uygulanmasında rahatlama sağlanacağı belirtildi.
Çizelgelerde haftada 4 saat matematik ve 2 saat geometri olarak okutulan iki ayrı ders de haftada 6 saat matematik dersi şeklinde düzenlendi.
GENEL LİSELER HAFTADA 35 SAAT
ORTAK DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
COĞRAFYA 2 2
MATEMATİK 6 6
FİZİK 2 2
KİMYA 2 2
BİYOLOJİ 3 3
SAĞLIK BİLGİSİ 1
FELSEFE 2
BİRİNCİ YABANCI DİL 3 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 1 1 1
TRAFİK VE İLK YARDIM 1
SEÇMELİ  DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 2 2
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 3 3
TEMEL MATEMATİK 2 2
İLERİ MATEMATİK 6 6
İLERİ FİZİK 4 4
İLERİ KİMYA 4 4
İLERİ BİYOLOJİ 3 3
SEÇMELİ TARİH 4
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 4
SEÇMELİ COĞRAFYA 4 4
PSİKOLOJİ 2 2
SOSYOLOJİ 2 2
MANTIK 2 2
Anadolu Liseleri Haftada 40 Saat
ORTAK DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
COĞRAFYA 2 2
MATEMATİK 6 6
FİZİK 2 2
KİMYA 2 2
BİYOLOJİ 3 3
SAĞLIK BİLGİSİ 1
FELSEFE 2
BİRİNCİ YABANCI DİL 6 4 4 4
İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 1 1 1
TRAFİK VE İLK YARDIM 1
SEÇMELİ  DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 2 2
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 3 3
TEMEL MATEMATİK 2 2
İLERİ MATEMATİK 6 6
İLERİ FİZİK 4 4
İLERİ KİMYA 4 4
İLERİ BİYOLOJİ 3 3
SEÇMELİ TARİH 4
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 4
SEÇMELİ COĞRAFYA 4 4
PSİKOLOJİ 2 2
SOSYOLOJİ 2 2
MANTIK 2 2

Elvan: “Öğrencilerimizin isteklerini ve eğilimlerini dikkate alan bir müfredat sistemi oluşturacağız”

Elvan: “Öğrencilerimizin isteklerini ve eğilimlerini dikkate alan bir müfredat sistemi oluşturacağız”

Başbakan Yardımcısı Elvan, “Okullarımızdaki eğitim müfredatını gözden geçireceğiz. Öğrencilerimizin istek ve arzularını, eğilimlerini dikkate alan bir müfredat sistemi oluşturacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, eğitimi öncelikli reform alanı gördüklerini belirterek, “Okullarımızdaki eğitim müfredatını gözden geçireceğiz. Öğrencilerimizin istek ve arzularını, eğilimlerini dikkate alan bir müfredat sistemi oluşturacağız. Seçmeli ders sayısını inşallah bu yeni dönemde artıracağız” dedi.

Elvan, merkez Toroslar ilçesinde yaptırılan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 kişilik yatılı pansiyonun açılış töreninde, Şifa Hatun adını taşıyan meslek lisesinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şifa Hatun’un, Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinde ebelik görevini üstlenmiş ve onu gören ilk kişilerden olduğuna dikkati çeken Elvan, “İşte böyle önemli bir zatın isminin bir lisemize verilmesi son derece önemli ve anlamlı diye düşünüyorum. Öğrencilerin sayısına baktım. Aşağı yukarı öğrencilerimizin üçte ikisi kız öğrencilerden oluşuyor. İnşallah onlar geleceğin ebesi, hemşiresi olacak ve vatandaşımıza hizmet etmek için çalışacaklar, çaba sarf edecekler” diye konuştu.

Eğitimin, kalkınmanın merkezindeki bir alan olduğunu vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

“Eğer güçlü bir eğitim alt yapısına sahipseniz geleceğiniz parlak demektir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle insanlarının eğitim düzeyi doğrudan ilişkilidir. Eğitim düzeyi ne kadar yüksekse bu ülkenin gelişmişlik düzeyi de o kadar yüksektir. Dolayısıyla işte biz de şu 13-14 yıllık süre içerisinde eğitime çok büyük önem verdik. Bütçemizden en önemli kaynağı ve birinci sırada en fazla kaynağı eğitim alanına verdik. Çok sayıda eğitim alt yapısı oluşturduk. Okullar inşa ettik. Bu okulları inşa ederken sadece geçmişte olduğu gibi düz bir binadan ibaret bir okul oluşturmadık. Okullarımızın içinde laboratuvarları, spor tesisleri ve yurtları inşa ettik. Bir bütün olarak okulu hem bir spor kompleksi hem bir eğitim kompleksi olarak gördük ve dünyada gelişmiş ülkelerdeki standartlar neyse o standartlarda okullar inşa etmeye başladık.

İnşallah yeni dönemde de eğitim alanında çok fazla reformlarımız olacak. Eğitimi öncelikli bir reform alanı olarak görüyoruz yeni dönemde de. Okullarımızdaki eğitim müfredatını gözden geçireceğiz. Öğrencilerimizin istek ve arzularını, eğilimlerini dikkate alan bir müfredat sistemi oluşturacağız. Seçmeli ders sayısını inşallah bu yeni dönemde artıracağız. Bunun dışında tabi ki eğitimle istihdam arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirici tedbirlerimiz olacak.”

Elvan, 13-14 yıl önce Türkiye’nin meslek liseleri alanında ciddi bir darboğaz içerisinde olduğunu, ihtiyaç duyulmasına ve öğrencilerin talep etmesine rağmen bu liselerin kapatıldığını belirtti.

Bugün orta öğretim kurumlarının Türkiye genelinde yüzde 50’sini meslek liselerinin oluşturduğuna, bu okulların iş hayatına kolay atılma imkanı sunduğuna dikkati çeken Elvan, “Yeni dönemde meslek liselerinin sayısının artırılması için iş dünyası ile özel kesimden vatandaşların arzu etmeleri halinde kendi işletmelerinde ve fabrikalarında çalıştıracakları personeli yetiştirebilmeleri için organize sanayi bölgeleri dışında da meslek liseleri yapmalarına imkan vereceğiz. Öğrenci başına da destek sağlayacağız” dedi.

Elvan, konuşmasının ardından başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti. Daha sonra okulu gezen ve sınıftaki öğrencilerle sohbet eden Elvan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Danıştay’dan MEB Lise Haftalık Ders Çizelgelerine Ayar; Alanların Kalkmasına Onay

Danıştay’dan MEB Lise Haftalık Ders Çizelgelerine Ayar; Alanların Kalkmasına Onay

Eğitim-İş Sendikası, genel lise, fen lisesi, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki “alan” uygulamasının kaldırılması işlemi ile liselerde haftalık ders çizelgesi tablolarının iptali istemiyle Danıştay 8. Dairesi’nde dava açtı.

Daire, liselerde haftalık ders çizelgesini iptal ederken, “alan” uygulamasının kaldırılması işlemine yönelik iptal istemini ise reddetti.

Kararda, haftalık ders çizelgelerinde imam hatip liselerinde 11-12, genel liselerde 13-17, mesleki ve teknik liselerde ise 3-6 saat seçmeli ders öngörüldüğü belirtildi.

Çizelgelere göre mesleki ve teknik liselerin yine mesleki liselerden imam hatip liselerine oranla daha az seçimlik ders alacağı ifade edilen kararda, “Genel lise ve imam hatip liselerinin seçimlik ders sayısının meslek liselerinden oldukça yüksek olduğu anlaşılmış olup, bu durumun eşitlik prensibine ve eğitim hakkı ilkesine uygun düşmeyeceği görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mevzuat hükümlerine göre mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarının da imam hatip liselerinin de amacının, öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlamak olduğu aktarılan kararda, bu liselerin statü olarak birbiriyle aynı düzenlendiği, biri lehine yapılacak düzenlemenin diğeri lehine de yapılması gerektiği vurgulandı.
Kararda, şunlar kaydedildi:

“Bu hale göre, dava konusu düzenlemeyle gerek genel liseler ve gerekse imam hatip liselerinin seçimlik ders saati sayısının meslek liselerinin seçimlik ders saatinden çok fazla olduğu, bu durumun meslek liseleri aleyhine eşitliğe aykırı bir uygulamaya neden olacağı ve meslek liselerinin amaçlarından yükseköğretime hazırlama konusunda eksik, yetersiz eğitim alınmasına neden olacağı görüldüğünden, meslek liseleri yönünden tesis edilen eksik düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Genel lise, fen lisesi, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki “alan” uygulamasının kaldırılmasına yönelik değerlendirmede de bu işlemle öğrencilerin ortak dersler dışında alacakları seçmeli derslerle girmek istedikleri yükseköğretim programına uygun ders almasının sağlandığı belirtildi.

Kararda, bu yöntemle önceki sistemde sınıf tekrarına yol açan uygulama yerine, öğrencilerin alt sınıfta alıp başaramadıkları seçimlik dersi, üst sınıfta değiştirme hakkına sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Düzenlemenin üniversiteye giriş sınavı sistemiyle uyumlu olduğu ifade edilen kararda, “Öğrencinin ‘alan’ uygulamasında almak ve başarmak zorunda olduğu tek seçenek yerine, çok seçenekten oluşan tercih yapabilme olanağına kavuşturulduğu, öğrencinin yetenek ve ilgisi doğrultusunda eğitim alması olanağı getirdiği değerlendirildiğinden işlemin bu yönünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” görüşüne yer verildi.

4 Nisan 2013

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri

28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak olan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin hazırlık çalışmaları; ortaokul haftalık ders çizelgelerinin seçmeli ders gruplarında yer alan dersler ile güncellenen Ortaöğretim Kurumları öğretim programlarında yer alan haftalık ders saati sayıları dikkate alınarak devam etmekte olup işlemleri tamamlandıktan sonra duyurusu yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri – İndirmek İçin Tıklayınız
http://ttkb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-ortaogretim-kurumlarinin-10-11-ve-12-siniflarina-ait-haftalik-ders-cizelgeleri/icerik/156

Talim Terbiye Kurulu’ndan Liselerde Bazı Derslerin Adlarına Yeni Düzenleme

Talim Terbiye Kurulu’ndan Liselerde Bazı Derslerin Adlarına Yeni Düzenleme

Ortaöğretim Coğrafya Dersi 10. Sınıf Öğretim Programına göre hazırlanan ders kitaplarının forma sayılarının alt sınırı 15’e indirildi.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Türk Resim-Heykel Sanatı; Spor Lisesi Antrenman Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi ile Spor Fizyolojisi dersi öğretim programlarının adında ve içeriğinde yer alan sınıf düzeyini belirten ibareler çıkarıldı.

Anadolu Öğretmen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin ortak dersler bölümünde yer alan Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim Psikolojisi ile Öğretim İlke ve Yöntemleri dersleri 2014-2015; Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Sosyolojisi dersleri ise 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren söz konusu Kararla kabul edilen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Anadolu Lisesi haftalık ders çizelgelerinin Seçmeli Dersler bölümünün Sosyal Bilimler grubu kapsamında aynı sınıf düzeyinde ve aynı ders saati süresi ile okutulacak.

Taslak Öğretim Programları Kamuoyunun Görüş ve Önerilerine Sunuldu

Taslak Öğretim Programları Kamuoyunun Görüş ve Önerilerine Sunuldu

Taslak öğretim programları başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla yayımlanmıştır.

İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…

İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…

Türkçe Dersi (1-8. Sınıf) (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…

Ortaokul Çevre ve Bilim Dersi (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9-12. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…


Taslak Öğretim Programları İle İlgili Görüş ve Öneri Yazmak İçin Tıklayınız…

(Not: Görüş ve önerilerinizle ilgili ek dosyalarınızı programdegerlendirme@meb.gov.tr e-posta adresine göderebilirsiniz. Lütfen iletilerinizde “Konu” kısmına ilgili taslak öğretim programının ismini yazınız.)

Görüş ve Öneri Yaz...

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Açıklaması:

TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNE SUNULDU

Sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerileri ve yetkinlikleri geliştirmeyi önceleyen ve hedefleyen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları (2012/104 sayılı karar) ile 10. Kalkınma Planı hedefleri ve dönüşüm programı (1.19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı) doğrultusunda öğretim programlarını güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

Öğretim programlarının güncellenmesinde özet olarak şu aşamalar izlenmektedir:

1.   Her bir dersin öğretim programı içim alan uzmanları ve öğretmenlerden oluşan çalışma grupları oluşturulmaktadır.

2.   Çalışma grupları mevcut öğretim programlarının uygulanmasına dair çalışmalar ve raporlar, uluslar arası gelişmeler, bilim ve teknolojide yenilikler, üst politika belgelerinde ve planlardaki gelecek öngörülerini de dikkate alarak öğretim programlarını gözden geçirmektedir.

3.   Çalışma gruplarınca hazırlanan program değişikliği önerileri öğretmenler, akademisyenler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylarda değerlendirilerek güncellenecek öğretim programı için bir taslak metin oluşturulmaktadır.

4.   Taslak metin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlarınca incelenerek, 15 gün süre ile Başkanlığın web sayfasında yayımlanarak (askıya çıkarma) başta öğretmenler ve alan uzmanları olmak üzere kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır. Taslak öğretim programı üzerinde, hiçbir sınırlama olmaksızın, her bir vatandaşımız görüş bildirme, eleştiride bulunma ve öneri getirme hakkına sahiptir.

5.    Taslak öğretim programı ile ilgili görüş, eleştiri ve öneriler, çalışma grupları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlarınca değerlendirilerek, taslak öğretim programına Kurul görüşmesi öncesi son şekli verilmektedir.,

6.    Taslak programlar Kurulda görüşülerek sonucu Bakan onayına sunulmaktadır.

Hayat Bilgisi (1-3. sınıf), Türkçe (1-8. sınıf), Matematik (1-4. sınıf), Ortaokul Çevre ve Bilim (seçmeli) dersi ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9-12. sınıf) taslak öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasından yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

Bakanlığımız, öğretim programlarının geliştirme faaliyetlerine katılımın sağlanmasına önem vermekte, çalışmalara akademisyenlerin, öğretmenlerin ve programı güncellenen dersin niteliğine göre çeşitli paydaşların katılımını sağlamaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında katılımın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla Hayat Bilgisi (1-3. sınıf), Türkçe (1-8. sınıf), Matematik (1-4. sınıf), Ortaokul Çevre ve Bilim (seçmeli) dersi ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9-12. sınıf) taslak öğretim programları görüş, öneri ve eleştirilere açılmıştır. Taslak program üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileri ile katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilir. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve önerilerini bildirebilirler. Taslak programın askıda kaldığı süre içinde alacağımız görüş ve öneriler değerlendirilerek taslak öğretim programı gözden geçirilecek ve taslak öğretim programına son şekli verilecektir.

Taslak öğretim programları ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini aşağıdaki link üzerinden veya ilave dosya sunmak istemeleri halinde e-posta ile 27/06/2015 Cumartesi günü saat 18:00’a kadar programdegerlendirme@meb.gov.tr  adresine göndermelerini bekliyoruz.

Özellikle öğretmenlerimizin önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Medya okuryazarlığı dersi içerikleri yenilendi

Medya okuryazarlığı dersi içerikleri yenilendi

RTÜK Başkanı Dursun, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersinin müfredatının MEB işbirliğiyle yenilendiğini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Davut Dursun, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersinin müfredatının Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) işbirliğiyle yenilendiğini bildirdi.

Dursun, yaptığı açıklamada, öğrencilerin medya konusunda bilgilendirilmesinden öte bilinçlendirilmeleri hedefiyle başlatılan projenin 2007’den bu yana uygulandığını hatırlattı.

Şu ana kadar 4 milyon öğrencinin medya okuryazarlığı dersini seçmeli olarak gördüğünü belirten Dursun, “Ders medyanın doğasını, yapısını irdeleme, medyaya eleştirel bakabilme yeteneğini kazandırma konusunda bilgi verme amacına yönelik. Dünyanın her yerinde şu kabul ediliyor: Televizyon yayınları özellikle 16 yaş altındaki kişilerin sosyal, ahlaki veya fiziki gelişimini olumsuz etkileyebilme kapasitesine sahip” dedi.

Medyanın olumsuz etkilerini kontrol altına alabilmek için sadece yayıncılara “aman bunu yayınlamayın” demenin yeterli olmadığını kaydeden Dursun, aynı zamanda çocukları da medyanın doğasını anlayabilecek şekilde bilinçlendirmek gerektiğine dikkati çekti.

Gelecek eğitim öğretim dönemine yetişecek

Bu amaca yönelik yöntemleri dünyada hemen hemen her ülkenin kullandığını anlatan Dursun, söz konusu derse ilişkin geçmişte yaptıkları araştırmalar ve anketlerle eksiklikleri, beklentileri belirlediklerini dile getirdi.

Dursun, tespit edilen eksikliklerin dersin müfredatının güncellenerek giderilmeye çalışıldığını ve bu çerçevede bir çalıştay da düzenlediklerini hatırlattı.

Çalıştayda önemli kararlar alındığına işaret eden Dursun, şunları kaydetti:

“Sadece öğrencilere değil aynı zamanda ebeveynlere de bu dersin verilmesi gerektiğine ilişkin özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katkısıyla bir hedef belirlendi. Bu kapsamda medya okuryazarlığı dersi müfredatını yeniledik. RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezih Orhon’un yönetiminde, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Yard. Doç. Dr. Adnan Altun ve Yard. Doç. Dr. Sait Tüzel tarafından hazırlanan Medya Okuryazarlığı Eğitim Materyali Talim Terbiye Kuruluna sunuldu. Şu anda düzeltmeleri yapılıyor. Başta Sayın Nezih Orhon olmak üzere emek veren tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. 2014-2015 eğitim öğretim döneminde medya okuryazarlığı dersinin yeni kitapları  öğrencilere ulaştırılacak. Biz mümkün olduğunca zaman içindeki gelişmelere ve uzmanların görüşlerine değer verdik.

Biliyorsunuz artık öğrenciler televizyon izlemiyor. Televizyonlardan daha çok akıllı telefonlar yoluyla bilgilenmeye başvuruluyor. Dolayısıyla medya okuryazarlığı sadece televizyon programlarına yönelik değil. Böylece diğer bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda da biraz daha çerçeve genişlemiş oldu. Müfredatta amaçlar yeniden belirlendi, kazanımlar yeniden tanımlandı. Bir de hazırlanan yeni müfredat daha dinamik, görsel ağırlıklı program oldu. Öğrencilerin takip edecekleri kitapların daha da albenili olacağını sanıyorum. Bugünlerde sosyal medyada da bu dersin özellikle iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesi ve zorunlu hale getirilmesi konusunda bir kampanya da yürütülüyor.”

Ebeveynlerin de dersi alması gündemde

RTÜK Başkanı Dursun, dersin zorunlu hale getirilmesinin henüz mümkün olmadığının da altını çizerek şunları anlattı:

“Dünyadaki diğer örneklere bakıldığında medya okuryazarlığında, dersin zorunlu ders olarak benimsenmesinden ziyade bu dersin müfredatındaki ünitelerin diğer derslere serpiştirilerek bütün öğrenim boyunca sürekli medya okuryazarlığı dersi alma hedefinin yakalanması yönünde bir eğilim var ancak eğitim reformu nedeniyle derslerin büyük çoğunluğu seçimli hale geldi. Bu nedenle zorunlu ders olması ihtimali şu anda gözükmüyor. Ünitelerin diğer derslere yedirilmesi konusu da muhtemelen zamanla gündeme gelebilir.

Bunun yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum o zaman sadece ortaokul öğrencisi bu dersi almayacak. Belki ilkokul ve lise öğrencilerinin de medya okuryazarlığı  dersini görmeleri söz konusu olabilir. Bu proje başarılı olursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da dahil edilmesiyle ebeveynlere bu dersin verilmesini sağlamak gibi bir hedefimiz var. Hemen hemen herkesin bu dersi almasını ve medyanın doğasını bir biçimde öğrenmesini, ona göre medyada gördüklerinin hayatın bir gerçeği değil kurgu olduğunu fark etmesini, eleştirel bakabilmesini hedefliyoruz.”

Beceri temelli yaklaşım esas alındı

Öte yandan sosyal medya ve diğer bilgi iletişim alanlarının da ders kapsamına dahil edildiği yeni programla derslerde, bir önceki programda olduğu gibi televizyon, internet, gazete gibi araç temelli yaklaşım yerine, beceri temelli yaklaşım esas alınıyor.

Öğrenciler yeni programla, bilgisayarındaki bir virüsü temizlemeden tanık olduğu bir olay hakkında haber metni yazmaya, toplumsal duyarlılığı harekete geçirmek için medya araçlarını kullanma tekniklerine kadar pek çok konuda beceri geliştirecek.

Yenilenen programla, medya iletilerine ilişkin farkındalık düzeyi yüksek, medyadaki olay, olgu ve içeriklere eleştirel yaklaşabilen, aynı zamanda karar alıp medya süreçlerinde yer alabilen, sorumlu ve etik davranan bir medya okuryazar bireyi yetiştirmek amaçlanıyor.