TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

logo_tubitak

TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

.2205 Yurt İçi Lisans Burs Programına yapılan başvurular değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerekli kontroller yapıldıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra burs ödemeleri başlatılacaktır.
Burs başvurusu kabul edilen adayların listesi için tıklayınız.
 
TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 2014 Yılı 2. Dönem Kesin Bursiyer Listeleri Açıklandı
Yüksek Lisans Burs Programları
2210-A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi içintıklayınız.
2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
Doktora Burs Programları
2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi içintıklayınız.
2211-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.

2013 yılından itibaren;

 • 2228 – Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
 • 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı

tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir. Bu program kapsamında:

 1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
 2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
 3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
 4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
 5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar

için burs verilecektir.

LİSANSÜTÜ BURS PROGRAMI BAŞVURU SEÇENEKLERİ
Yüksek Lisans Bursları Doktora Bursları
Burs Programı Yüksek Lisans Bursu* Yüksek Lisans Teşvik Bursu Doktora Bursu Doktora Teşvik Bursu
Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar X X
Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar X
Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar X
Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar X
Öncelikli alanlarda yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlar X X
Sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan araştırma konularında yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlar X X
Lisans eğitimini Fen ve mühendislik bilimlerinden alan ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olanlar X X

* Bu programlardan bursiyer seçilenlere doktoraya devam edeceklerini taahhüt etmeleri şartıyla ayrıca ek burs verilir. Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
 3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
 4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)

Özel Koşullar:

 1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
 2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer alması
 3. Sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması
 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına teşvik bursu için lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapmış ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olması

BURS, TEŞVİK BURSU VE EK DESTEK Aylık tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/ay ve doktora bursiyeri için1.800 TL/ay’dır. Aylık kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için 500 TL/ay teşvik bursu ödenir. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir. Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000TL/Ay, kısmi 300 TL/Ay, ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000 TL/Ay, kısmi 500 TL/Ay’dır. Öncelikli alanlarda ve/veya sanayiye yönelik tez çalışması yapan yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 150TL/Ay, kısmi 50 TL/ay ve doktora bursiyeri için teşvik bursu tam 200TL/Ay, kısmi 100 TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BURS MİKTARLARI TABLOSU
Yüksek Lisans Doktora
Burs Türü

YL Burs Miktarı Tam/Kısmi (TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu Tam/Kısmi (TL/Ay)

Doktora Burs miktarı* (TL/Ay)

Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500
Öncelikli Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sanayiye yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş 1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000

Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir. DOĞRUDAN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSİYERLİĞİ TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptıranlar ile lisansüstü bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında bir doktora programına kayıt yaptıranlar 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları için başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı hariç mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. Tezli yüksek lisans veya doktora yapılacak olan alanın lisans/yüksek lisans alanlarıyla uyumlu olup olmadığına BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu karar verir. Doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların en geç lisans/yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde tezli yüksek lisans/doktora programına başlamaları ve mezuniyet tarihinden sonra üniversitesindeki programın başvuru dönemini atlamamış olmaları şarttır.

2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI 
2013 
DESTEK KAPSAMI 
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 
Bilimler(*) alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli 
yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyen T.C. vatandaşı başarılı son son sınıf 
lisans/yüksek lisans öğrencilerine; lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden 
öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları 
koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde burs/ek burs/teşvik bursu/ek destek 
verilir. 
BAŞVURU KOŞULLARI 
Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel
koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir: 
1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt 
yaptıracak olanlar, 
2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde 
bulunanlar, 
3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, 
doktora öğrenimi yapacak olanlar, 
4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar, 
5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide 
uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik 
araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar, 
desteklenir. 
Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru 
yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursu için tez aşamasında başvuru yapılabilir. 
GENEL KOŞULLAR 
Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması 
gerekmektedir:
1. T.C. vatandaşı olmak, 
2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 
yaşından gün almamış olmak, 
3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programa kayıtlı veya en geç başvuru 
dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak, 
4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha 
önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs 
ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.). 2 
ÖZEL KOŞULLAR 
Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda 
belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir. 
1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez 
önerisinin kabul edilmiş olması, 
2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar(**) içerisinde yer alması, 
3. Kabul edilen tez önerisinin konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir 
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan 
ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip 
olması, 
4. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve 
Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam eden veya 
lisans eğitimini tamamlamış olanlardan Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 
Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (***) 
tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru 
dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak, 
5. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak. 
BAŞVURU TARİHLERİ
Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında verilen burslara başvurular işbu ilanda belirtilen 
tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 
BAŞVURU DÖNEMLERİ
Lisansüstü Bursu ve Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu için: 
Bahar dönemi: 18-29 Mart 2013 
Güz dönemi: 21-31 Ekim 2013 
Doğrudan Bursiyerlik için: 
Bahar yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 1-15 Mart 2013 
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 30 Eylül-11 Ekim 2013 
Öncelikli Alanlara ve Sanayiye Yönelik Teşvik Bursları İçin: 
Bahar dönemi: 1 Nisan-26 Nisan 2013 
Güz Dönemi: 1 Kasım-29 Kasım 2013 
Not: Bütün bursların güz dönemi başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir. 3 
BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER 
Başvuruda bulunanlardan istenilecek belgeler aşağıda belirlenmiştir. 
1. Başvuru formu, 
2. Öğrenci belgesinin aslı,
3. Tezli yüksek lisansta ve/veya doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren 
transkriptin aslı veya onaylı sureti, 
4. Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
5. Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti, 
6. ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
7. Kayıt yaptırılan/yaptırılacak programın kabul ettiği ALES puan türünü gösterir enstitü 
yazısı. 
8. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için lisans yerleştirme sınavı 
puan sıralamasını gösteren belge. 
Öncelikli Alanlara ve Sanayiye Yönelik Teşvik Bursu İçin İstenecek Belgeler: 
Yukarda belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler istenilecektir. 
1. Yüksek lisans ve/veya doktora Tez Önerisi ve önerinin kabul edildiğini gösteren enstitü 
tarafından hazırlanmış belge, 
2. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Öncelikli Alanlar Uygunluk Formu, 
3. Öğrenci ve ilgili kuruluş(lar) arasında imzalanmış, Doktora Tezi Sanayi/Sektörel İşbirliği 
Destek ve Uygulama Beyanı, 
BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
Başvurular, http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden işbu ilanda belirtilen son başvuru tarihi 
mesai saati bitimi saat 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen 
bilgiler eksiksiz olarak girilip onaylanarak yapılır. Adaylar, başvuru formunun PDF çıktısını 
alarak imzalamak ve istenildiğinde TÜBİTAK BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla 
yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu 
olacaklardır. 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Bursiyerler; koşulları sağlayan başvurular arasından BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu’nca belirlenir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu 
başvuruların değerlendirilmesinde jüri/panel/danışman görüşü de alabilir. Bursiyerlerin seçiminde 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu her burs türü için üniversitelere ve bilim dallarına göre 
dengeli dağılım gözetebilir. 
Değerlendirme aşamasında mezun olunan üniversitenin temel not sistemi esas alınır, yüzlük 
sisteme göre verilmiş notlar aynen bırakılır, 4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün “4’lük Sistemdeki 
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak 100’lük sisteme dönüştürülür. 
Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre dönüştürdükleri notlar esas alınmaz. Yurt dışındaki 
öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından 
hazırlanan dönüşüm tablosuna göre yapılır(****). Başvurular, dönüştürülen notlar ve ALES 4 
puanlarına göre her bir burs türü başvuruları için ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanır. 
Oluşturulan listeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Destekleme taban puanı belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. 
Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik teşvik bursuna hak kazanan bursiyerlerin belirlenmesinde 
ayrıca tezli yüksek lisans veya doktora tez çalışmasının öncelikli alanlara veya sanayi/sektörel 
işbirliğine uygunluğu gerektiğinde jüri/panel/danışman görüşü alınarak BİDEB Değerlendirme ve 
Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir ve bursiyer aday listeleri oluşturulur. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için desteklenecek sosyal ve beşeri bilim 
alanları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun önerisi üzerine Başkanlık tarafından 
belirlenir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için desteklenecek 
alanlarda (***) 2013 yılında yüksek lisans ve doktorada en çok 25’şer kişiye burs verilecektir.
Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme 
puanının hesaplanmasında; 
• Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt 
yaptıracak olanların başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren 
transkriptindeki yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen lisans ağırlıklı not 
ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
• Bir tezli yüksek lisans programında öğrenci olup, doktora programına kayıt yaptıracak 
olanların lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %40’ının, başvuru döneminde alınmış bir 
önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki yüksek lisans ağırlıklı genel not 
ortalamalarının %20’sinin ve ALES puanlarının %40’ının toplamı alınır.
• Lisans sonrası tezli yüksek lisans programına veya (bütünleşik) doktora programına kayıtlı 
olanların yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen lisans ağırlıklı not 
ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
• Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlı olanların lisans ağırlıklı genel not 
ortalamalarının %40’ının, yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %20’sinin ve ALES
puanlarının %40’ının toplamı alınır.
Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle oluşturulan tezli yüksek lisans ve doktora başvuru listeleri 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen destekleme kriterlerine göre 
değerlendirilerek aday listeleri oluşturulur. 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde alanlara göre dağılımı esas alarak farklı 
destekleme puanları belirleyebileceği gibi burs başvurularında bazı alanlara-bölümlere-bilim 
dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. 
Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden işbu ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde 
gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile 
belgelerini göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanına uygun bulunanlar 
bursiyer olarak ilan edilir. Bursiyer adayı olma hakkı kazananlara e-posta aracılığıyla bildirim yapılır, 
kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmaz. 5 
Bursiyerlikleri kesinleşenlerin listeleri ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı 
tarih, başvuru döneminde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilir. Ayrıca bursiyerler, 
izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB 
üzerinden ulaşabileceklerdir. Bursiyerler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden 
ulaşılabilecek olan; Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve 
Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede iletmekle yükümlüdürler. Bu
belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz 
olacaktır. 
DESTEKLEME YÖNTEMİ
BURSLARIN BAŞLATILMASI 
Bursa hak kazananların bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmaları veya en geç 
başvurduğu dönemi takip eden dönemde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde tahsis edilen 
burslar iptal edilir. 
Burslar, bahar dönemi için Mart ayı, güz dönemi için de Ekim ayından geçerli olarak başlatılır. 
Öncelik alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursları başvuru yapılan ay itibariyle tez aşamasında 
olmak koşuluyla başlatılır. 
Bursun başlatılması için, bursiyerin noter huzurunda tanzim ettireceği “Yüklenme Senedi ve 
Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi”ni BİDEB’e ulaştırması gerekir. 
Tezli yüksek lisans/doktora bursuna lisan hazırlık aşamasında başvuran ve bursa hak kazananların 
bursları, bilimsel hazırlık veya tezli yüksek lisans/doktora düzeyinde ders almaya başladıkları 
tarihten itibaren başlatılır. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez. 
BURSLARIN DEVAMI 
Tezli yüksek lisans öğrenimi için burslar bursiyerin tezli yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl 
esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel 
hazırlık okuyanlar, öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir. 
Doktora öğrenimi için burslar bursiyerin doktora derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak 
öğrenciliğinin dördüncü yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel hazırlık 
okuyanlar, öğrenim süresinin ilk beş yılında en fazla 4 yıl süreyle burs alabilir. 
Burs süresi öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik burslarında burs süresi tez kabul tarihinden 
itibaren yüksek lisansta en fazla 1 yıl, doktorada en fazla 3 yıldır. 
Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitülerinin öğrenci işleri 
birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihindeki ay sonu itibariyle sona erer. 
Mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs ödenmez. Yapılmış olan fazla ödeme varsa geri alınır. 
Bursiyerlik süreleri dolmadan mezun olup mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
durumunu bildirenlere yapılan fazla ödemeler aynen, mezun olduklarını iki aydan fazla süre geçtiği 6 
halde bildirmeyenler ile iki ay zarfında bildirmekle beraber verilen sürede iade etmeyenlere yapılan 
fazla ödemeler ise yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bursiyerin, öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursunun devamı, yüksek lisans tez 
teşviğinde danışman görüşüne, doktora tez teşviğinde tez izleme komitesinin görüşüne bağlıdır. 
Çalışmaları bir dönem yetersiz/başarısız bulunan bursiyerlerin bursu durdurulur. İki dönem 
yetersiz/başarısız bulunan bursiyerlerin bursu, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı 
ile iptal edilir, yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bu program kapsamında, öncelikli alanlar veya sanayiye yönelik teşvik bursu almaya hak 
kazananlara aldığı bursların süresi yüksek lisans öğrenimi için iki yılı, doktora öğrenimi için 
dört yılı geçmeyecek şekilde yalnızca bir burs verilir. 
BURS, EK BURS, TEŞVİK BURSU VE EK DESTEK 
Burs: Lisans ve/veya lisansüstü öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş
öğrenciler ile araştırmacıların yurt içinde ve/veya yurt dışında yaşam giderlerini karşılamak 
amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme. 
Ek Burs: Tezli yüksek lisans öğrenimi gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş
bursiyerlerden doktoraya devam edecek olanlara yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak 
amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yüksek lisans bursuna ek olarak yapılan 
aylık ödeme. 
Ek Destek: Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim aylarında verilen destek. 
Teşvik Bursu: Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması 
yapan ve lisans eğitimini fen bilimlerinde yapmış sosyal ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek 
lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda 
ve süreyle yapılan aylık ödeme. 
Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır. 
Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/Ay’dır. 
Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 
TL/Ay’dır. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek 
destek verilir. 
Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam 
edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve 
sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri 
için teşvik bursu 150TL/Ay, doktora bursiyerleri için 200TL/Ay’dır. Fen Bilimlerinden Sosyal ve 
Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için 
kısmi teşvik bursu 300TL/Ay, doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır. Öncelikli 
alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans 
bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre 
burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 7 
BURS MİKTARLARI TABLOSU 
Yüksek Lisans (YL) Doktora 
YL Burs Miktarı 
Tam/Kısmi 
(TL/Ay) 
Doktora Teşvik Bursu 
Tam/Kısmi 
(TL/Ay) 
Doktora Burs miktarı* 
(TL/Ay) 
Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500 
Öncelikli 
Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600 
Sanayiye Yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600 
Sosyal ve Beşeri 
Bilimlere Geçiş
1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000 
* Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.
BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına 
havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun 
kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de 
yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler. 
ÖDEMELERLE İLGİLİ KURALLAR 
Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, 
kısmi burs almakta iken sağlamakta oldukları gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyenler de tam 
burslu statüye geçirilirler. 
Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek aylık ek burs alanlardan, 
mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara 
ödenmiş olan ek burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır. Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya 
devam edeceklerini taahhüt ederek Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu alanlardan 
mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun 
belirlediği desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir doktora programına kayıt 
yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar ve teşvik bursları yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları dışında bir programda doktora yapılması halinde 
sadece ödenmiş olan teşvik bursları yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye ya da kısmi burslu statüden tam burslu statüye 
geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır. 8 
Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) kabul edilmesi nedeniyle veya askerlik, 
doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu 
durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının belgelenmesi 
halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek lisans için azami iki,
doktora için azami dört dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri BİDEB Değerlendirme 
ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 
Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma 
amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri 
durdurulur. Bu durumdaki bursiyerlerin azami bitirme süresi yurt dışında kaldığı süre kadar uzatılır. 
Yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin 
ödemeleri kayıt dondurma süreleri dahil devam ettirilir. 
TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, destek, ücret, vb. 
hakkı elde edenler, aynı anda bu programdan desteklenemezler. Yurt İçi Lisansüstü Burs 
Programından desteklenmekte iken diğer TÜBİTAK bursunu, desteğini, ücretini vb. tercih edenlerin 
bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen 
devam eder. Almakta oldukları diğer TÜBİTAK bursu, desteği, ücreti vb. bursiyerlik süreleri 
dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde Yurt İçi Lisansüstü Burs Programındaki kalan bursiyerlik 
sürelerini tamamlayabilirler. TÜBİTAK’tan bir ayı geçmeyen yurt içi-yurt dışı kurs, seminer vb. 
desteği almak yurt içi lisansüstü bursunun durdurulmasını gerektirmez. 
TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuramazlar. Burs almakta 
iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay 
itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam 
eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik 
süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz. 
Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olup da henüz ödemeleri başlatılmadan MEB, YÖK 
veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış
olanların yurt içi veya yurt dışı bursundan birisini tercih etmesi gerekir. 
Bu programdan tezli yüksek lisans bursu almakta iken eğitiminin ilk yılı içinde MEB, YÖK veya 
Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı yüksek lisans bursu kazananlara veya 
bu programdan doktora bursu almakta iken eğitiminin ilk iki yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki 
diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı doktora bursu kazananlara yapılan ödemeler, burs 
kazandıklarını taahhüt senedindeki süreye uyarak bildirmeleri ve yurt dışındaki yüksek lisans 
programlarını en çok 3 (üç), doktora programlarını en çok 5 (beş) yılda tamamlayacaklarına dair ek 
taahhütname verip bu taahhütlerini yerine getirmeleri kaydıyla geri alınmaz. Aksi halde haklarında 
senet hükümleri uygulanır. 9 
ÜNİVERSİTE, ALAN VE TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ
Bursiyerler, öğrenimleri sırasında zorunluluk doğması halinde bir defaya mahsus olarak üniversite, 
alan ve tez konusu değişikliği yapabilir. Ancak, lisans ve/veya tezli yüksek lisans öğrenimleri 
sırasında TÜBİTAK Bursiyeri olup da doğrudan tezli yüksek lisans/doktora bursiyeri olanlar
alanlarını/bölümlerini değiştiremezler. Bir defaya mahsus olarak alan/bölüm değiştirme kısıtı ÖYP 
kapsamında değişiklik yapmak zorunda kalan bursiyerler için uygulanmaz. 
Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan bursiyerlerin beyan ettikleri tez konusunda 
değişiklik yapmaları, belirlenen öncelikli alanlar içerisinde kalmaları ve daha öncesinde başvurarak 
BİDEB’den gerekli izinleri almaları şartıyla mümkündür. Konu ve/veya bölüm değişikliği yapılmasına 
izin verilmediği halde tez konusunda değişiklik yapanların teşvik bursu iptal edilerek kendilerine 
yapılan teşvik burs ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu alan bursiyerlerin alanlarını değiştirmeleri, 
desteklenen sosyal ve beşeri bilimler alanında kalmaları ve daha öncesinde başvurarak BİDEB’den 
gerekli izinleri almaları şartıyla mümkündür. Bölüm ve/veya alan değişikliği yapılmasına izin 
verilmediği halde bölümünde/alanında değişiklik yapanların teşvik bursu iptal edilerek kendilerine 
yapılan teşvik burs ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Doktora programını bırakıp da yüksek lisans programına geçenlerin bursiyerlikleri iptal edilerek, 
kendilerine yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Bursiyer üniversitesince yüksek lisans programından doktora programına intibak ettirildiğinde, 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararlarıyla yurt içi yüksek lisans bursiyerliği yurt 
içi doktora bursiyerliğine dönüştürülebilir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursiyerlik süresinin 
başlangıcı, tezli yüksek lisans derslerine başlama tarihidir. 
DOĞRUDAN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSİYERLİĞİ
TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin 
alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptıranlar ile tezli yüksek lisans 
öğreniminde bu programdan burs alıp öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin 
alanlarında bir doktora programına kayıt yaptıranlar 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları için 
başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı hariç mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru 
koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. 
Ancak, sadece tez teşvik bursu alanlar doğrudan bursiyerlikten yararlanamazlar. Tezli yüksek 
lisans veya doktora yapılacak olan alanın lisans/yüksek lisans alanlarıyla uyumlu olup olmadığına 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu karar verir. Doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olma 
koşulunu sağlayan adayların en geç lisans/yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip 
eden dönemde tezli yüksek lisans/doktora programına başlamaları ve mezuniyet tarihinden sonra 
üniversitesindeki programın başvuru dönemini atlamamış olmaları şarttır. Doğrudan lisansüstü 
bursiyeri adaylarının aşağıda sayılan belgeleri program ilanında belirtilen süre içinde BİDEB’e 
ulaştırmaları gerekir. Aksi halde doğrudan bursiyerlik haklarını kaybederler. 10 
Doğrudan lisansüstü bursiyer adaylarından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
1. Başvuru Formu, 
2. Tezli yüksek lisans veya doktora kabul tarihini de gösteren öğrenci belgesinin aslı, 
3. Lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
4. Lisans ve/veya tezli yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti, 
5. Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi. 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
Program kapsamında desteklenen bursiyerler aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak 
zorundadır. 
1. Bursiyer desteklendiği sürece, enstitüsünün öğrenci işleri birimince kayıt tarihini ve 
bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını Ekim ve Mart ayları içinde BİDEB’e ulaştırmakla 
yükümlüdür. Öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş
olması gerekmektedir. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan tezli yüksek lisans 
öğrencileri her döneme ilişkin danışman görüşlerini doktora öğrencileri de Tez İzleme Komitesi 
(TİK) tutanaklarını öndermekle yükümlüdürler. Belgelerini süresinde göndermeyenlerin burs 
ödemesi durdurulur. Belgenin daha sonraki bir tarihte gönderilmesi halinde belgenin gönderildiği ayı 
takip eden aydan itibaren ödemeleri tekrar başlatılır. Belgenin gönderilmediği süre için ek destek 
hariç geriye dönük burs ödemesi yapılmaz. Belgelerin Ekim ve Mart aylarını takip eden iki ay 
içerisinde de gönderilmemesi halinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından 
gerekli görülürse bursiyerin bursu iptal edilebilir. 
2. Bursiyer; ücret, maaş, ticari gelir elde etmeye ya da TÜBİTAK dâhil herhangi bir yerden 
başka bir burs, destek veya kredi almaya başlaması, bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkması, 
yurt dışı yüksek lisans veya doktora bursu kazanması, herhangi bir nedenle kayıt dondurması, 
akademik çalışmayı bırakması veya bursiyerliğinin sona ereceği tarihten önce bitirmesi, soyadının 
değişmesi gibi hususlar ile programın yürütme kural ve ilkelerinde, yüklenme senedinde, bildirim 
yazısında veya program ilanında anılan değişiklikleri en geç iki gün içinde e-posta ile bildirmek, en 
geç bir hafta zarfında da gerekli belgeleri bir dilekçe ekinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. 
3. Bursiyer programın yürütme kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek 
dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 44’üncü maddesinde belirtilen azami sürelerde bitirmekle yükümlüdür. Bu süreler; 
bursiyerliğe hak kazandığı ilk kayıt tarihinden itibaren bilimsel hazırlıkta geçirilen en fazla bir yıllık 
süre hariç, tezli yüksek lisans öğrenimi için 3, doktora öğrenimi için 6, bütünleşik doktora 
öğrenimi için de 7 yıldır. Lisansüstü öğrenimi sırasında üniversite, alan veya tez konusu 
değişikliği yapılması durumunda 2547 sayılı kanunda belirtilen azami bitirme süreleri aşılmaz. 
4. Bursiyerler enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl 
olarak belirten mezuniyet belgesinin onaylı nüshasını, tezinin kapak, jüri onay, 
önsöz/teşekkür(TÜBİTAK’tan alınan burs/desteğe atıfta bulunulması zorunludur) ve özet 
sayfalarını, öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan bursiyerler ayrıca tezlerinin jüri 
üyeleri tarafından imzalanmış jüri imza sayfasının da yer aldığı PDF formatında kaydedilmiş bir 
dijital nüshasını BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. 11 
5. Bursiyerin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde BİDEB Değerlendirme ve 
Destekleme Kurulunun değerlendirmesine göre bursiyerliği iptal edilebilir. Bu durumda kendisine 
yapılan tüm ödemeler, “Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” 
çerçevesinde yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
6. Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında verilen burslar, başarıya verilen ödül 
niteliğindedir. Bu nedenle yurt içi lisansüstü burs programını yürütme kural ve ilkelerde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan bursiyerlerin mecburi hizmet ve geri ödeme gibi 
yükümlülükleri yoktur.
(*) Bu alanların açılımı için bakınız 
(**) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Tarafından Belirlenen Öncelikli Alanlar 
(***) Geçişi teşvik edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alan/bölüm listesi 
(****) Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu 
Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca onaylanmış Genel Uygulama 
Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır. 
Tüm gönderiler için adres: 
TÜBİTAK-BİDEB 2211 
YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI 
Tunus Caddesi No: 80, 06100 
Kavaklıdere/ANKARA 
TEL: 0312 468 53 00 / 3805, 3810, 3848 
E-mail : bideb2211@tubitak.gov.t

Yazar: EGK Danışman

Egitime Geleceğe Kariyere Dair / About Education Future Career

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.