2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2015 tarihinde uygulanan 2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2015-ALES) Sonbahar Dönemi değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi internet adresinden açıklanacak olup adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere ve sınav sorularının %10’undan oluşturulan Temel Soru Kitapçığına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir.

 

Sınav Sonuçları
Sayısal Bilgiler
Temel Soru Kitapçığı (%10)

26.11.2015

2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2015-ALES) Sonbahar Dönemi: Temel Soru Kitapçığının Görüntülenmesi 

22 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınavının Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorulara erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

Soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, soruların tamamının veya bir kısmının hangi amaçla olursa olsun kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.
2015-ALES Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı (%10)

13.11.2015

2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2015-ALES) Sonbahar Dönemi: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

22 Kasım 2015 tarihinde saat 09.30’da yapılacak olan 2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2015-ALES) Sonbahar Dönemi sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.  Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar ile çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunma lı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

2 Ekim 2015

2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı

2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 22 Kasım 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 1-14 Ekim 2015 tarihleri arasında olacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar. ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

10 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2015-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları , ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere ve sınav sorularının %10’undan oluşturulan Temel Soru Kitapçığı’na aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir.

Sınav Sonuçları
Sayısal Bilgiler 
Temel Soru Kitapçığı (%10)

ALES bugün yapılıyor

ALES bugün yapılıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün yapılıyor.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirilecek sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin ALES’e girmesi gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları gerekiyor.

ALES başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri, kısa bir süre için bile olsa -tuvalete gitmek dahil- sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Salondan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha içeri alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecek.

Giriş belgesini kaybeden adaylar, tekrar internetten edinebilecek. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması ve adayların, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermesi gerekiyor.

Adaylarımızın, sınava girebilmesi için giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunlu olacak.  Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değil), tutuklu veya hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar kabul edilecek.

– Sürücü belgesiyle sınava girilmeyecek

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacak.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunması ve pasaportun süresinin geçerli olması gerekiyor. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak.

Bir aday, bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacak.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekiyor. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir  duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe ile su getirebilecek.

– Çanta, cüzdan, cep telefonu yasak

Adayların sınava, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik veya mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka veya kredi kartı, ulaşım kartı gibi kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla gelmeleri kesinlikle yasak olacak.

Bina içerisinde sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Sınav bina veya salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecek. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak.

Lisansüstü program açma kriterleri artık daha katı

Lisansüstü program açma kriterleri artık daha katı

YÖK, yüksek lisans ve doktora programı açılması kriterlerine ilişkin yeni düzenleme yaptı.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler

Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması gerekir.

1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.

2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir.

4. Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılacak üniversitenin, kütüphane ve laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim dallarından öğretim üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

B. Danışman Atanması

1. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak. ikinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

4. Danışmanlıkların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

6. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

C. Dersler ve Jüriler

Lisansüstü programlarda derslerin yürütülmesinde, jürilerin oluşturulmasında ve tez savunmasında;

1. Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

2. Yeterlilik ve tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

3. Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez savunma jürileri ise en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur.

D. Tezler

1. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

2. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır.

E. Programı Sonlandırma

Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

F. Diğer Hususlar

1. Bu ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (2016-2017 Bahar Dönemine kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup bunu sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulur.

2. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayamayan programların tekrar öğrenci alabilmesi için yeni belirlenen yeterlilikleri sağlaması gerekir.

3. Bu ilkeler, açılacak tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamamakta olup söz konusu programlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür.

 

YÖK, yüksek lisans ve doktora programı açılma kriterlerine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Buna göre, bir anabilim dalında doktora programı açılabilmesi için gereken asgari öğretim üyeleri arasında artık yabancı uyruklu akademisyenler de bulunabilecek. Öğrencilerin, yeterlilik ve tez savunma toplantıları dinleyicilere açık olacak ve tez savunmasından önce intihal programı raporu okullara teslim edilecek.

YÖK, ilk kez bu yıl tüm paydaşlarının görüşlerini almak için başlattığı ‘Askıya Çıkardık’ uygulamasının ilk konusu olan “Yüksek Lisans ve Doktora Programları Açma Kriterleri”ne ilişkin çalışmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığındaki yeni yönetim, eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde, bu yıl ilk kez tıp ve hukuk bölümlerine taban puan getirme kararının ardından, yüksek lisans ve doktora kriterlerine ilişkin en son 8 Ekim 2009’da Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararları, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, akademisyenler ve Askıya Çıkardık uygulamasıyla diğer paydaşlardan gelen görüş ve önerileri dikkate alarak güncelledi.

Daha sonra YÖK Genel Kurulunda bu öneriler, müzakerelerin ardından karara bağlandı ve üniversitelere gönderildi. Buna göre, bir anabilim dalında doktora programı açılabilmesi için gereken o anabilim dalında en az beş olan öğretim üyesi sayısı 6’ya çıkarıldı. Daha önce asgari öğretim üyesi arasında değerlendirilmeyen yabancı uyruklu öğretim üyelerinin de asgari öğretim üyesi arasında değerlendirmesi sağlandı. Düzenlemeyle, 1 yabancı uyruklu öğretim üyesi de artık asgari öğretim üyesi kadrosu arasında sayılacak. Bu değişiklikle, üniversitelerin daha enternasyonel olmasının teşvik edilmesi amaçlandı.

Bunun yanı sıra doktora programında yer alacak öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması; bir öğretim üyesinin doktora programında tez yönetebilmesi için en az 1 yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerecek. Buna göre, artık doktorayı bitirdikten hemen sonra doktora dersi verme ve doktora tezi danışmanlığı yapma uygulaması sonlandırıldı ve akademik olgunluk için bir geçiş dönemi eklendi.

Lisansüstü tez danışmanlığı için de üst sınır getirildi. Buna göre, öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktorada en fazla 12 kişiye tez danışmanlığı yapabilecek. Ancak üniversite yetkili kurulları bu sınırı düşürebilecek veya üst sınırı geçmemek kaydıyla artırabilecek.

Yeterlilik ve tez savunmalarına dinleyiciler de katılabilecek

Öğrencilerin, yeterlilik ve tez savunma toplantıları da dinleyicilerin katılımına açık yapılacak. Bazı üniversitelerce uygulanan tez savunmasından önce öğrenci tarafından intihal programı raporu da artık tüm üniversiteler için geçerli olacak. Buna göre tüm lisansüstü öğrencileri, tez savunmasından önce artık intihal programı raporunu okullarına teslim edecek, sonra savunmaya girecek.

Güncellenen kriteler YÖK’ün anasayfasında yer alan ‘Duyurular’ bölümünde “Lisansüstü Eğitim ve öğretim Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin ilkeler” başlığı altında yayınlandı.

YÖK’te kararlar önce “askıya çıkacak” / İlk karar doktora programları ile ilgili

YÖK, üniversiteler hakkında bazı kararları almadan önce ilgili çevrelerin görüşüne sunacak.

 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), alınacak bazı kararlar hakkında başka yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerini aktarabileceği “Askıya Çıkardık” uygulaması başlatıldı.

YÖK tarafından askıya çıkarılan ilk konu ise “yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerinin güncellenmesi” oldu.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerinin güncellenmesine ilişkin bir çalışma başlattığı duyuruldu.

Yüksek lisans ve doktora programlarını açma kriterlerine ilişkin en son kararın 8 Ekim 2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alındığı, o tarihten bugüne konuyu geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ifade edildi.

Yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerine ilişkin karar alırken başta yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına ihtiyaç  duyulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu faaliyetlerimizin karar sürecinin tamamlanması, ilgili paydaşların görüş ve önerileri alındıktan sonra olacaktır. Bu kapsamda kurumsal web sitemizin anasayfasında yer alan “Askıya Çıkardık” bölümünde konuya ilişkin mevcut durumu içeren bir yazı paylaşacağız. Askıya çıkarılan konuya ilişkin görüşlerini bildirmek isteyen kişiler, ilgili alanda yer alan formu doldurmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirebileceklerdir.”

YÖK tarafından askıya çıkarılan ilk konuya ilişkin bilgilere “https://www.yok.gov.tr/AskiyaCikardik/” adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

-Askıda neler yer alıyor?

YÖK tarafından askıya çıkarılan ilk konu “yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerinin güncellenmesi” oldu.

Yüksek lisans programı açılabilmesi için, her bir program ayrı olmak üzere, üniversite kadrosunda görev yapmakta olan doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan veya açılması istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az ikisi doçent, toplam üç öğretim üyesinin bulunması kriteri görüşe açıldı.

Doktora programının açılabilmesi için de YÖK tarafından belirlenen 6 kriter de görüş ve öneriler alınmak üzere askıya çıkarıldı. Buna göre, belirlenen ilk kriter, ilgili üniversitenin lisans mezunu vermiş, disiplinler arası programlar ile özellikli bazı alanlar hariç olmak üzere yüksek lisans programının mevcut ve mezun vermiş olması şeklinde belirlendi.

Her bir program ayrı olmak üzere üniversite kadrosunda görev yapmakta olan doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan ya da açılması istenen program, disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az biri profesör, ikisi doçent toplam 5 öğretim üyesinin veya en az ikisinin profesör olması durumunda toplam 5 öğretim üyesinin bulunması koşulu da de bir diğer kriter olarak yer aldı.

YÖK’ün doktora programı açılabilmesi için askıya çıkardığı diğer konular şöyle:

“- Doktora programında danışman öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanına sahip olması, tezli yüksek lisans programında ise doktora mezuniyetinden itibaren en az iki yıl çalışıp, programın açıldığı dönemde öğretim üyesi olması.

– Üniversitenin yetkili kurulları tarafından her bir yüksek lisans ve doktora programı için söz konusu programın kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla çekirdek müfredatın belirlenmesi, çekirdek müfredatın dışındaki derslerde seçmeli, seminer, uygulamalı derslere ağırlık verilmiş olması.

– Lisansüstü programa öğrenci kaydı yapılırken daha sonra değiştirilebilme imkanı tanınmakla birlikte öğrencilerin çalışacakları danışman öğretim üyelerinin de eş zamanlı belirlenmesi, yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırının 12’yi aşmaması kaydıyla, bu sayının üniversite yetkili kurullarınca belirlenmesi, üniversite yetkili kurullarınca her yarı yıl yüksek lisans ve doktora programları gözden geçirilerek, asgari öğretim üyesi yeterliliğinden düşen programlara öğrenci alınmaması.”

Avcı’dan “ÖSYM’nin tüm sınavlardaki kopya olasılığını yeniden incelemesi”ne açıklama

Avcı’dan “ÖSYM’nin tüm sınavlardaki kopya olasılığını yeniden incelemesi”ne açıklama

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ana, ilk ve ortaokul öğrencilerine matematik ve fen alanlarında uygulamalı eğitimler veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde çalışmalar sürdüren İTÜ Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Avcı, açılışın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

 Bakan Avcı, 2010’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda (KPSS) kopyaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair ÖSYM Başkanı Ali Demir’in “Soruşturma, 2010 yılı KPSS ile sınırlı kalmayacak” yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Daha önce başlamış ve galiba üzeri kapatılmış bir yargı ve adli soruşturma söz konusu idi. Onunla ilgili adli soruşturma ve incelemeler zannediyorum belli aşamaya gelmiş olmalı ki, şimdi bununla ilgili bu çalışma başlatılıyor. Hayırlı olsun” dedi. Bir gazetecinin, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bir ilkokulun yangın merdiveninden düşerek bir öğrencinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatarak, “Yangın merdiveninde korkuluğu olmayan o okula dün gittik ve değişen bir şey yok. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?” şeklindeki bir soruya Nabi Avcı, “Bu konuda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekeni yapıyor. Çocuğumuza Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Müteaddit defalar okullarımızı, okul yöneticilerimizi okul güvenliği konusunda uyarıyoruz. Zaman zaman merkezden, zaman zamanda illerden gönderilen müfettişler aracılığıyla denetimleri yapıyoruz. Ancak yine de bu tür üzücü olaylarla maalesef karşılaşıyoruz. Bunların olmaması için çok daha dikkatli, gayretli olmamız gerektiğini il, ilçe yöneticilerimize maarif müfettişlerimize, okul müdürlerimize bir kere daha hatırlatıyoruz” diye yanıt verdi.

“PROJEDE HERHANGİ BİR AKSAKLIK SÖZ KONUSU DEĞİL”
Bakan Avcı, eğitimdeki FATİH projesi ile ilgili bir soruyu da “Önümüzde bu konu ile ilgili büyük bir ihale var. Biz FATİH projesini sadece çocuklarımıza tablet bilgisayar dağıtılan bir proje olarak görmüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de gerek donanım, gerekse de yazılım bakımından bilgisayar teknolojisinin ve sektörlerinin gelişmesine öncülük edecek bir büyük proje olarak görüyoruz. O yüzden başlattığımız ihale süreci de 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alımına ilişkin dünya çapında bir ihale sürecidir bu. Bu ihale sürecinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi yerlilik oranıdır. Dolayısıyla bazı çekilmeler oldu. Komisyon toplantısında gecikmeler oldu. Ancak projede herhangi bir aksaklık söz konusu değil” şeklinde yanıtladı.

ÖSYM tüm sınavlardaki kopya olasılığını yeniden inceleyecek

ÖSYM Başkanı Demir, 2010 KPSS’de kopyaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair, “2010 sonrasındaki sınavlarımıza da yeniden kritik bir gözle bakacağız” dedi.

 

ÖSYM Başkanı Ali Demir, 2010’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda (KPSS) kopyaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair, “Bu konuda savcılıktan bize gelen her türlü talebi, kamuoyundan bize gelen her türlü uyarıyı, ihbarı biz son derece ciddi, titiz olarak alıyoruz. İncelemelerimiz, sadece 2010 öncesiyle kalmayacak. 2010 sonrasındaki sınavlarımıza da yeniden kritik bir gözle bakacağız. Hak ve adaleti zedeleyen her türlü unsuru ortadan kaldırmak adına incelemelerimizi yapacağız” dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, 2010 KPSS’de kopya gerekçesiyle eğitim bilimleri sınavının iptal edildiğini ve sınava ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü hatırlattı.

ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavları ve KPSS’nin yanı sıra pek çok farklı kuruma da sınav yaptığını belirten Demir, göreve geldikleri Eylül 2010’dan itibaren sınav güvenliğinde ciddi aşamalar kaydedildiğini, hak ve adaletin zedelenmesine yol açacak konularda her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Demir, 2010’daki KPSS’nin temmuzda gerçekleştirildiğini, sonuçların ise ağustosta açıklandığını, kendisinin ise eylülde göreve geldiğini anımsattı.

Kopya tartışmalarının büyük bir kısmının da 2010 ve önceki yıllara ait sınavlara ilişkin olduğunu dile getiren Demir, “Bu konuda savcılıktan bize gelen her türlü talebi, kamuoyundan bize gelen her türlü uyarıyı, ihbarı biz son derece ciddi, titiz olarak alıyoruz. Bunları, gerekli verileri, bilgileri ilgili makamlara iletiyoruz. Fakat tabii ki incelemelerimiz sadece 2010 öncesiyle kalmayacak. 2010 sonraki sınavlarımıza da yeniden kritik bir gözle bakacağız. Hak ve adaleti zedeleyen her türlü unsuru ortadan kaldırmak adına incelemelerimizi yapacağız” diye konuştu.

Sınavlarda herhangi bir olağan dışı durum söz konusuysa bunları yeniden gündeme getirilmesi, haksız kazanımlarla elde edilen hakların geri alınması konusunda her türlü yasal imkanın bulunduğuna işaret eden Demir, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gerek 2010 KPSS gerekse 2012 adli yargı sınavlarına ilişkin yürütülen soruşturmaların bir an önce sonuçlandırılmasını ve burada haksız kazanım elde edenlerin gerekli cezayı almasını istediklerini kaydeden Demir, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pek çok sınavı bu kapsamda inceliyor. KPSS de onlardan bir tanesi, inceleme sürüyor. Biz de bütün desteği veriyoruz” dedi.

Savcılığın bazı sınavlarda, adayların ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaptığı, hangi soruları doğru, hangilerini yanlış cevapladığına kadar tüm verileri talep ettiğini dile getiren Demir, “Diğer bazı sınavlarda da Türkiye bazında değerlendirmeleri, il bazındaki değerlendirmeleri ve bölge bazındaki değerlendirmeleri, adres esasına göre değerlendirmeleri, hepsini bizden talep etti. Biz de o verileri verdik. 2010 ağırlıklı olarak. Ama zaman içerisinde başka sınavlarda gündeme gelirse bunları da vermekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

“ÖSYM’de veri asla kaybolmaz”

Demir, 2010’da KPSS’deki bazı belgelerin imha edildiği iddialarına ilişkin ise “ÖSYM’de sınavı değerlendirmeye yönelik hiçbir veri asla kaybolmaz. Sınavda yaptığı doğru sayısı, yanlış sayısı ve o sınavın nasıl değerlendirildiğine dair veriler asla kaybolmaz” ifadelerini kullandı.

Son 4 yılda ÖSYM’nin 1974’ten bugüne yaklaşık 41 yıllık arşivinin tamamen elektronik ortama taşındığını belirten Demir, bu sayede tüm adayların T.C. kimlik numaralarıyla eşleşmelerinin sağlandığını ve bu bilgilere erişilebildiğini kaydetti.

ÖSYM’nin bugüne kadar kağıt ortamında sınav yaptığını anlatan Demir, 2014’te sınavlarda 11 milyon adaya 11 milyon soru kitapçığı verildiğini, bu 11 milyon soru kitapçığının bir yıl bile saklanması için inanılmaz büyüklükte bir alan gerektiğini söyledi.

“Kopyaya adı karışan adayların cevap kayıtları saklanıyor”

Yasal saklama süresi dolan sınav evrakını devlet arşivleriyle de işbirliği yaparak imha ettiklerini anlatan Demir, “Bu kapsamda, 2010 KPSS’deki iptal edilen kısımdaki soru kitapçıkları, savcılığa verilenlerin dışında çünkü o sınava giren 300 bin aday vardı savcının takip ettiği 8-10 bin aday söz konuydu, onların dışındakilerine izin istedik ve imha ettik. Tartışma konusu olan adayların soru kitapçıklarının da bir yerlerde muhafaza edildiğine inanıyorum” değerlendirilmesinde bulundu.

Hakkında kopya iddiası bulunan adayların hangi soruya hangi cevabı verdiğinin, elektronik ortamda kaydının mevcut olduğunun altını çizen Demir, o dönemde cevap kağıtlarının taranmasının söz konusu olmadığını ancak bu kağıtların da muhafaza edildiğini söyledi.

“Genel kültür genel yetenek sınavına ilişkin veriler de savcılığa verildi”

2010 KPSS’de iptal edilen eğitim bilimleri sınavının yanı sıra genel kültür ve genel yetenek sınavında da kopya iddialarının bulunduğunu anlatan Demir, “Bu konuda savcının talep ettiği tüm verileri verdik. İncelemeleri yapıyorlar. O konu daha önce cumhurbaşkanı denetleme kurulu tarafından da yapılmıştı. YÖK Denetleme kurulu tarafından da raporlandırılmıştı. Orada takdir tamamen yargıya ait. Orada ne denilirse biz onu yapmak durumundayız, gerekeni yaparız” diye konuştu.

“O günkü yargı iptal kararımızı durdurdu”

2012’deki adli yargı sınavında bir olağan dışılık tespit ettiklerini ve sınavı ÖSYM’nin geçersiz ilan ettiğini hatırlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat maalesef o günkü yargı bizim iptal kararımızı durdurdu. Orada yine pes etmedik. Burada ‘olağan dışı bir durum söz konusu’ dedik. Sonuçlarında olağandışı gelişme olan, yani daha önce sınava girmiş 30 almış, tekrar girmiş 30 almış, 2012 adli yargıda 80 almış, daha sonra yine aynı sınava girmiş 40 almış. Bu olağandışı. Bunun izah edilmesi gerekir. Böyle olan sanıyorum 50-60 aday hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu taleplerimiz de o zamanki adli makamlar tarafından kabul edilmedi, geri durduruldu. Ancak biz Türkiye’nin son yaşadığı paralel yapıyla mücadele ortamında, ki biz buna bütün desteği vermek durumundayız, veririz, sınavın iptali konusunu yeniden gündeme getirdik ve yeniden suç duyurusunda bulunduk. ‘Biz bu kararların doğru olmadığını bu adayların haksız kazanç sağladığını düşünüyoruz, bunların yeniden araştırılmasını istiyoruz’ dedik.”

“Adayın sınav sonucu olağandışıysa yeniden sınava alınacak”

ÖSYM’nin her adayın sınavlarını ayrıntılı incelediğini belirten Demir, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bazı sınavlar öncelikli olmak üzere aynı sınavlara farklı zamanlarda girmiş ve olağandışı gelişmeler kaydetmiş olanları çıkarın, bunları yakından inceleyelim ve haksız kazanım varsa bunu tespit edelim. ÖSYM’ye Türkiye’nin eğitim bankası diyebilirsiniz. Çünkü tüm eğitim bilgileri, başarıları, puanları ÖSYM’de mevcut. Olağan dışı bir kazanım, olağan dışı bir sınav sonucu varsa incelenmesi gerekir. Bunu şu anda gündeme getiriyoruz. Bazen bu belki yeniden sınava davet etme şeklinde olacak. Yasa buna müsaade etmektedir. Bazen de bunlar hakkında suç duyurusunda bulunma olacaktır ve yasal takibi yapmak durumunda olacağız ve yapacağız.”

Göreve geldikleri günden bugüne kadar toplu kopya girişimine ilişkin sadece adli yargı sınavında sıkıntı yaşadıklarını belirten Demir, ancak bireysel olarak neredeyse her sınavda başkasının yerine sınava girme ve usulsüz davranış girişimleri olduğunu aktardı.

Bu girişimlerin tespit edilip gerekli işlemlerin yapıldığını anlatan Demir, sınavlarda 70 bin kamerayla salonları izlediklerini ve herhangi bir kural dışı davranış söz konusu ise bu adayların sınavlarının iptal edildiğini söyledi.

Bazı sınavlarda adayların soruları ezberlediğini, bazılarını sınav evrakına yazdığını veya soru kitapçığının sayfalarını kopardığını ve sınav sonrası internet siteleri üzerinden birbirleriyle paylaştığını anlatan Demir, bu girişmeleri engellemek için telif hakları yasası kapsamında bu tür paylaşımların önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bu tür paylaşımlarda bulunan adayları takip ettiklerini ve haklarında yasal işlem başlattıklarını aktaran Demir, bu kapsamda ceza alan adaylar bulunduğunu söyledi.

“Sınav güvenliği yüzde yüz tesis edildi”

Her adaya farklı soru kitapçığı uygulamasının toplu kopya girişimlerini tamamen ortadan kaldırdığını belirten Demir, sınavlara kalem ve silgi dahil olmak üzere cep telefonu, saat gibi hiçbir metal eşyanın alınmaması, soru hazırlama sisteminin internetten bağımsız hale getirilmesi, tüm elektronik sistemlerin yenilenmesi, matbaada güvenli bilişim ağının oluşturulması ve kapalı dönemlerin güvenliğinin yükseltilmesinin de güvenliği artıran önemler arasında olduğunu söyledi.

“Tüm bunlarla şunu iddia edebiliriz, 2014’te sınav güvenliğini yüzde 100 tesis edildiği bir sisteme eriştik” diyen Demir, bunun bir gecede bir günde gerçekleştirilen bir yürüyüş olmadığına dikkati çekti.

Haksız kazanım elde edenlerin mutlaka bunun cezasını göreceğini ve sağladıkları tüm kazanımların iptal edileceğini dile getiren Demir, “Haksız olarak hak etmediği bir puanı almış normal dışı olağan dışı yollarla bir puan almış olanlar varsa bu tespit edilebilir, o zaman da bu mutlaka o hakkının geri alınması, kazanmış olduğu neyse gelirleri, imkanları, paraları onların ülke adına tahsil edilmesi ve cezalandırılması gerekir” dedi.

Demir, sınavları alın teriyle kazanan kişilerin de mağdur edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı 2014 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

.2205 Yurt İçi Lisans Burs Programına yapılan başvurular değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerekli kontroller yapıldıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra burs ödemeleri başlatılacaktır.
Burs başvurusu kabul edilen adayların listesi için tıklayınız.
 
TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 2014 Yılı 2. Dönem Kesin Bursiyer Listeleri Açıklandı
Yüksek Lisans Burs Programları
2210-A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi içintıklayınız.
2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
Doktora Burs Programları
2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi içintıklayınız.
2211-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.
2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014- 2. Dönem Kesin Bursiyer Listesi için tıklayınız.

2013 yılından itibaren;

 • 2228 – Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
 • 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı

tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir. Bu program kapsamında:

 1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
 2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
 3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
 4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
 5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar

için burs verilecektir.

LİSANSÜTÜ BURS PROGRAMI BAŞVURU SEÇENEKLERİ
Yüksek Lisans Bursları Doktora Bursları
Burs Programı Yüksek Lisans Bursu* Yüksek Lisans Teşvik Bursu Doktora Bursu Doktora Teşvik Bursu
Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar X X
Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar X
Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar X
Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar X
Öncelikli alanlarda yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlar X X
Sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan araştırma konularında yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlar X X
Lisans eğitimini Fen ve mühendislik bilimlerinden alan ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olanlar X X

* Bu programlardan bursiyer seçilenlere doktoraya devam edeceklerini taahhüt etmeleri şartıyla ayrıca ek burs verilir. Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
 3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
 4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)

Özel Koşullar:

 1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
 2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer alması
 3. Sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması
 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına teşvik bursu için lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapmış ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olması

BURS, TEŞVİK BURSU VE EK DESTEK Aylık tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/ay ve doktora bursiyeri için1.800 TL/ay’dır. Aylık kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için 500 TL/ay teşvik bursu ödenir. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir. Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000TL/Ay, kısmi 300 TL/Ay, ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000 TL/Ay, kısmi 500 TL/Ay’dır. Öncelikli alanlarda ve/veya sanayiye yönelik tez çalışması yapan yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 150TL/Ay, kısmi 50 TL/ay ve doktora bursiyeri için teşvik bursu tam 200TL/Ay, kısmi 100 TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BURS MİKTARLARI TABLOSU
Yüksek Lisans Doktora
Burs Türü

YL Burs Miktarı Tam/Kısmi (TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu Tam/Kısmi (TL/Ay)

Doktora Burs miktarı* (TL/Ay)

Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500
Öncelikli Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sanayiye yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş 1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000

Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir. DOĞRUDAN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSİYERLİĞİ TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptıranlar ile lisansüstü bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında bir doktora programına kayıt yaptıranlar 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları için başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı hariç mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. Tezli yüksek lisans veya doktora yapılacak olan alanın lisans/yüksek lisans alanlarıyla uyumlu olup olmadığına BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu karar verir. Doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların en geç lisans/yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde tezli yüksek lisans/doktora programına başlamaları ve mezuniyet tarihinden sonra üniversitesindeki programın başvuru dönemini atlamamış olmaları şarttır.

2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI 
2013 
DESTEK KAPSAMI 
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri 
Bilimler(*) alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli 
yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyen T.C. vatandaşı başarılı son son sınıf 
lisans/yüksek lisans öğrencilerine; lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden 
öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları 
koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde burs/ek burs/teşvik bursu/ek destek 
verilir. 
BAŞVURU KOŞULLARI 
Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel
koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir: 
1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt 
yaptıracak olanlar, 
2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde 
bulunanlar, 
3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, 
doktora öğrenimi yapacak olanlar, 
4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar, 
5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide 
uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik 
araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar, 
desteklenir. 
Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru 
yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursu için tez aşamasında başvuru yapılabilir. 
GENEL KOŞULLAR 
Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması 
gerekmektedir:
1. T.C. vatandaşı olmak, 
2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 
yaşından gün almamış olmak, 
3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programa kayıtlı veya en geç başvuru 
dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak, 
4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha 
önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs 
ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.). 2 
ÖZEL KOŞULLAR 
Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda 
belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir. 
1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez 
önerisinin kabul edilmiş olması, 
2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar(**) içerisinde yer alması, 
3. Kabul edilen tez önerisinin konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir 
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan 
ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip 
olması, 
4. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve 
Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam eden veya 
lisans eğitimini tamamlamış olanlardan Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 
Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (***) 
tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru 
dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak, 
5. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak. 
BAŞVURU TARİHLERİ
Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında verilen burslara başvurular işbu ilanda belirtilen 
tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. 
BAŞVURU DÖNEMLERİ
Lisansüstü Bursu ve Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu için: 
Bahar dönemi: 18-29 Mart 2013 
Güz dönemi: 21-31 Ekim 2013 
Doğrudan Bursiyerlik için: 
Bahar yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 1-15 Mart 2013 
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 30 Eylül-11 Ekim 2013 
Öncelikli Alanlara ve Sanayiye Yönelik Teşvik Bursları İçin: 
Bahar dönemi: 1 Nisan-26 Nisan 2013 
Güz Dönemi: 1 Kasım-29 Kasım 2013 
Not: Bütün bursların güz dönemi başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir. 3 
BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER 
Başvuruda bulunanlardan istenilecek belgeler aşağıda belirlenmiştir. 
1. Başvuru formu, 
2. Öğrenci belgesinin aslı,
3. Tezli yüksek lisansta ve/veya doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren 
transkriptin aslı veya onaylı sureti, 
4. Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
5. Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti, 
6. ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
7. Kayıt yaptırılan/yaptırılacak programın kabul ettiği ALES puan türünü gösterir enstitü 
yazısı. 
8. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için lisans yerleştirme sınavı 
puan sıralamasını gösteren belge. 
Öncelikli Alanlara ve Sanayiye Yönelik Teşvik Bursu İçin İstenecek Belgeler: 
Yukarda belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler istenilecektir. 
1. Yüksek lisans ve/veya doktora Tez Önerisi ve önerinin kabul edildiğini gösteren enstitü 
tarafından hazırlanmış belge, 
2. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Öncelikli Alanlar Uygunluk Formu, 
3. Öğrenci ve ilgili kuruluş(lar) arasında imzalanmış, Doktora Tezi Sanayi/Sektörel İşbirliği 
Destek ve Uygulama Beyanı, 
BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
Başvurular, http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden işbu ilanda belirtilen son başvuru tarihi 
mesai saati bitimi saat 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen 
bilgiler eksiksiz olarak girilip onaylanarak yapılır. Adaylar, başvuru formunun PDF çıktısını 
alarak imzalamak ve istenildiğinde TÜBİTAK BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla 
yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu 
olacaklardır. 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Bursiyerler; koşulları sağlayan başvurular arasından BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu’nca belirlenir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu 
başvuruların değerlendirilmesinde jüri/panel/danışman görüşü de alabilir. Bursiyerlerin seçiminde 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu her burs türü için üniversitelere ve bilim dallarına göre 
dengeli dağılım gözetebilir. 
Değerlendirme aşamasında mezun olunan üniversitenin temel not sistemi esas alınır, yüzlük 
sisteme göre verilmiş notlar aynen bırakılır, 4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün “4’lük Sistemdeki 
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak 100’lük sisteme dönüştürülür. 
Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre dönüştürdükleri notlar esas alınmaz. Yurt dışındaki 
öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından 
hazırlanan dönüşüm tablosuna göre yapılır(****). Başvurular, dönüştürülen notlar ve ALES 4 
puanlarına göre her bir burs türü başvuruları için ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanır. 
Oluşturulan listeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Destekleme taban puanı belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. 
Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik teşvik bursuna hak kazanan bursiyerlerin belirlenmesinde 
ayrıca tezli yüksek lisans veya doktora tez çalışmasının öncelikli alanlara veya sanayi/sektörel 
işbirliğine uygunluğu gerektiğinde jüri/panel/danışman görüşü alınarak BİDEB Değerlendirme ve 
Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir ve bursiyer aday listeleri oluşturulur. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için desteklenecek sosyal ve beşeri bilim 
alanları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun önerisi üzerine Başkanlık tarafından 
belirlenir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu için desteklenecek 
alanlarda (***) 2013 yılında yüksek lisans ve doktorada en çok 25’şer kişiye burs verilecektir.
Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme 
puanının hesaplanmasında; 
• Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt 
yaptıracak olanların başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren 
transkriptindeki yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen lisans ağırlıklı not 
ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
• Bir tezli yüksek lisans programında öğrenci olup, doktora programına kayıt yaptıracak 
olanların lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %40’ının, başvuru döneminde alınmış bir 
önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki yüksek lisans ağırlıklı genel not 
ortalamalarının %20’sinin ve ALES puanlarının %40’ının toplamı alınır.
• Lisans sonrası tezli yüksek lisans programına veya (bütünleşik) doktora programına kayıtlı 
olanların yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen lisans ağırlıklı not 
ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
• Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlı olanların lisans ağırlıklı genel not 
ortalamalarının %40’ının, yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %20’sinin ve ALES
puanlarının %40’ının toplamı alınır.
Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle oluşturulan tezli yüksek lisans ve doktora başvuru listeleri 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen destekleme kriterlerine göre 
değerlendirilerek aday listeleri oluşturulur. 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde alanlara göre dağılımı esas alarak farklı 
destekleme puanları belirleyebileceği gibi burs başvurularında bazı alanlara-bölümlere-bilim 
dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. 
Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden işbu ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde 
gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile 
belgelerini göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanına uygun bulunanlar 
bursiyer olarak ilan edilir. Bursiyer adayı olma hakkı kazananlara e-posta aracılığıyla bildirim yapılır, 
kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmaz. 5 
Bursiyerlikleri kesinleşenlerin listeleri ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı 
tarih, başvuru döneminde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilir. Ayrıca bursiyerler, 
izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB 
üzerinden ulaşabileceklerdir. Bursiyerler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden 
ulaşılabilecek olan; Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve 
Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede iletmekle yükümlüdürler. Bu
belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz 
olacaktır. 
DESTEKLEME YÖNTEMİ
BURSLARIN BAŞLATILMASI 
Bursa hak kazananların bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmaları veya en geç 
başvurduğu dönemi takip eden dönemde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde tahsis edilen 
burslar iptal edilir. 
Burslar, bahar dönemi için Mart ayı, güz dönemi için de Ekim ayından geçerli olarak başlatılır. 
Öncelik alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursları başvuru yapılan ay itibariyle tez aşamasında 
olmak koşuluyla başlatılır. 
Bursun başlatılması için, bursiyerin noter huzurunda tanzim ettireceği “Yüklenme Senedi ve 
Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi”ni BİDEB’e ulaştırması gerekir. 
Tezli yüksek lisans/doktora bursuna lisan hazırlık aşamasında başvuran ve bursa hak kazananların 
bursları, bilimsel hazırlık veya tezli yüksek lisans/doktora düzeyinde ders almaya başladıkları 
tarihten itibaren başlatılır. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez. 
BURSLARIN DEVAMI 
Tezli yüksek lisans öğrenimi için burslar bursiyerin tezli yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl 
esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel 
hazırlık okuyanlar, öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir. 
Doktora öğrenimi için burslar bursiyerin doktora derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak 
öğrenciliğinin dördüncü yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel hazırlık 
okuyanlar, öğrenim süresinin ilk beş yılında en fazla 4 yıl süreyle burs alabilir. 
Burs süresi öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik burslarında burs süresi tez kabul tarihinden 
itibaren yüksek lisansta en fazla 1 yıl, doktorada en fazla 3 yıldır. 
Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitülerinin öğrenci işleri 
birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihindeki ay sonu itibariyle sona erer. 
Mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs ödenmez. Yapılmış olan fazla ödeme varsa geri alınır. 
Bursiyerlik süreleri dolmadan mezun olup mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
durumunu bildirenlere yapılan fazla ödemeler aynen, mezun olduklarını iki aydan fazla süre geçtiği 6 
halde bildirmeyenler ile iki ay zarfında bildirmekle beraber verilen sürede iade etmeyenlere yapılan 
fazla ödemeler ise yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bursiyerin, öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursunun devamı, yüksek lisans tez 
teşviğinde danışman görüşüne, doktora tez teşviğinde tez izleme komitesinin görüşüne bağlıdır. 
Çalışmaları bir dönem yetersiz/başarısız bulunan bursiyerlerin bursu durdurulur. İki dönem 
yetersiz/başarısız bulunan bursiyerlerin bursu, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı 
ile iptal edilir, yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bu program kapsamında, öncelikli alanlar veya sanayiye yönelik teşvik bursu almaya hak 
kazananlara aldığı bursların süresi yüksek lisans öğrenimi için iki yılı, doktora öğrenimi için 
dört yılı geçmeyecek şekilde yalnızca bir burs verilir. 
BURS, EK BURS, TEŞVİK BURSU VE EK DESTEK 
Burs: Lisans ve/veya lisansüstü öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş
öğrenciler ile araştırmacıların yurt içinde ve/veya yurt dışında yaşam giderlerini karşılamak 
amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme. 
Ek Burs: Tezli yüksek lisans öğrenimi gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş
bursiyerlerden doktoraya devam edecek olanlara yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak 
amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yüksek lisans bursuna ek olarak yapılan 
aylık ödeme. 
Ek Destek: Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim aylarında verilen destek. 
Teşvik Bursu: Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması 
yapan ve lisans eğitimini fen bilimlerinde yapmış sosyal ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek 
lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda 
ve süreyle yapılan aylık ödeme. 
Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır. 
Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/Ay’dır. 
Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 
TL/Ay’dır. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek 
destek verilir. 
Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam 
edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve 
sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri 
için teşvik bursu 150TL/Ay, doktora bursiyerleri için 200TL/Ay’dır. Fen Bilimlerinden Sosyal ve 
Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için 
kısmi teşvik bursu 300TL/Ay, doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır. Öncelikli 
alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans 
bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre 
burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 7 
BURS MİKTARLARI TABLOSU 
Yüksek Lisans (YL) Doktora 
YL Burs Miktarı 
Tam/Kısmi 
(TL/Ay) 
Doktora Teşvik Bursu 
Tam/Kısmi 
(TL/Ay) 
Doktora Burs miktarı* 
(TL/Ay) 
Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500 
Öncelikli 
Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600 
Sanayiye Yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600 
Sosyal ve Beşeri 
Bilimlere Geçiş
1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000 
* Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.
BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına 
havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun 
kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de 
yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler. 
ÖDEMELERLE İLGİLİ KURALLAR 
Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, 
kısmi burs almakta iken sağlamakta oldukları gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyenler de tam 
burslu statüye geçirilirler. 
Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek aylık ek burs alanlardan, 
mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara 
ödenmiş olan ek burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır. Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya 
devam edeceklerini taahhüt ederek Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu alanlardan 
mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun 
belirlediği desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir doktora programına kayıt 
yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar ve teşvik bursları yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları dışında bir programda doktora yapılması halinde 
sadece ödenmiş olan teşvik bursları yasal faiziyle birlikte geri alınır. 
Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye ya da kısmi burslu statüden tam burslu statüye 
geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır. 8 
Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) kabul edilmesi nedeniyle veya askerlik, 
doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu 
durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının belgelenmesi 
halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek lisans için azami iki,
doktora için azami dört dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri BİDEB Değerlendirme 
ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 
Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma 
amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri 
durdurulur. Bu durumdaki bursiyerlerin azami bitirme süresi yurt dışında kaldığı süre kadar uzatılır. 
Yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin 
ödemeleri kayıt dondurma süreleri dahil devam ettirilir. 
TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, destek, ücret, vb. 
hakkı elde edenler, aynı anda bu programdan desteklenemezler. Yurt İçi Lisansüstü Burs 
Programından desteklenmekte iken diğer TÜBİTAK bursunu, desteğini, ücretini vb. tercih edenlerin 
bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen 
devam eder. Almakta oldukları diğer TÜBİTAK bursu, desteği, ücreti vb. bursiyerlik süreleri 
dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde Yurt İçi Lisansüstü Burs Programındaki kalan bursiyerlik 
sürelerini tamamlayabilirler. TÜBİTAK’tan bir ayı geçmeyen yurt içi-yurt dışı kurs, seminer vb. 
desteği almak yurt içi lisansüstü bursunun durdurulmasını gerektirmez. 
TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuramazlar. Burs almakta 
iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay 
itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam 
eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik 
süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz. 
Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olup da henüz ödemeleri başlatılmadan MEB, YÖK 
veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış
olanların yurt içi veya yurt dışı bursundan birisini tercih etmesi gerekir. 
Bu programdan tezli yüksek lisans bursu almakta iken eğitiminin ilk yılı içinde MEB, YÖK veya 
Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı yüksek lisans bursu kazananlara veya 
bu programdan doktora bursu almakta iken eğitiminin ilk iki yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki 
diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı doktora bursu kazananlara yapılan ödemeler, burs 
kazandıklarını taahhüt senedindeki süreye uyarak bildirmeleri ve yurt dışındaki yüksek lisans 
programlarını en çok 3 (üç), doktora programlarını en çok 5 (beş) yılda tamamlayacaklarına dair ek 
taahhütname verip bu taahhütlerini yerine getirmeleri kaydıyla geri alınmaz. Aksi halde haklarında 
senet hükümleri uygulanır. 9 
ÜNİVERSİTE, ALAN VE TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ
Bursiyerler, öğrenimleri sırasında zorunluluk doğması halinde bir defaya mahsus olarak üniversite, 
alan ve tez konusu değişikliği yapabilir. Ancak, lisans ve/veya tezli yüksek lisans öğrenimleri 
sırasında TÜBİTAK Bursiyeri olup da doğrudan tezli yüksek lisans/doktora bursiyeri olanlar
alanlarını/bölümlerini değiştiremezler. Bir defaya mahsus olarak alan/bölüm değiştirme kısıtı ÖYP 
kapsamında değişiklik yapmak zorunda kalan bursiyerler için uygulanmaz. 
Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan bursiyerlerin beyan ettikleri tez konusunda 
değişiklik yapmaları, belirlenen öncelikli alanlar içerisinde kalmaları ve daha öncesinde başvurarak 
BİDEB’den gerekli izinleri almaları şartıyla mümkündür. Konu ve/veya bölüm değişikliği yapılmasına 
izin verilmediği halde tez konusunda değişiklik yapanların teşvik bursu iptal edilerek kendilerine 
yapılan teşvik burs ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu alan bursiyerlerin alanlarını değiştirmeleri, 
desteklenen sosyal ve beşeri bilimler alanında kalmaları ve daha öncesinde başvurarak BİDEB’den 
gerekli izinleri almaları şartıyla mümkündür. Bölüm ve/veya alan değişikliği yapılmasına izin 
verilmediği halde bölümünde/alanında değişiklik yapanların teşvik bursu iptal edilerek kendilerine 
yapılan teşvik burs ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Doktora programını bırakıp da yüksek lisans programına geçenlerin bursiyerlikleri iptal edilerek, 
kendilerine yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
Bursiyer üniversitesince yüksek lisans programından doktora programına intibak ettirildiğinde, 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararlarıyla yurt içi yüksek lisans bursiyerliği yurt 
içi doktora bursiyerliğine dönüştürülebilir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursiyerlik süresinin 
başlangıcı, tezli yüksek lisans derslerine başlama tarihidir. 
DOĞRUDAN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSİYERLİĞİ
TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin 
alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptıranlar ile tezli yüksek lisans 
öğreniminde bu programdan burs alıp öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin 
alanlarında bir doktora programına kayıt yaptıranlar 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları için 
başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı hariç mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru 
koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. 
Ancak, sadece tez teşvik bursu alanlar doğrudan bursiyerlikten yararlanamazlar. Tezli yüksek 
lisans veya doktora yapılacak olan alanın lisans/yüksek lisans alanlarıyla uyumlu olup olmadığına 
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu karar verir. Doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olma 
koşulunu sağlayan adayların en geç lisans/yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip 
eden dönemde tezli yüksek lisans/doktora programına başlamaları ve mezuniyet tarihinden sonra 
üniversitesindeki programın başvuru dönemini atlamamış olmaları şarttır. Doğrudan lisansüstü 
bursiyeri adaylarının aşağıda sayılan belgeleri program ilanında belirtilen süre içinde BİDEB’e 
ulaştırmaları gerekir. Aksi halde doğrudan bursiyerlik haklarını kaybederler. 10 
Doğrudan lisansüstü bursiyer adaylarından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
1. Başvuru Formu, 
2. Tezli yüksek lisans veya doktora kabul tarihini de gösteren öğrenci belgesinin aslı, 
3. Lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
4. Lisans ve/veya tezli yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti, 
5. Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi. 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
Program kapsamında desteklenen bursiyerler aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak 
zorundadır. 
1. Bursiyer desteklendiği sürece, enstitüsünün öğrenci işleri birimince kayıt tarihini ve 
bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını Ekim ve Mart ayları içinde BİDEB’e ulaştırmakla 
yükümlüdür. Öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş
olması gerekmektedir. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan tezli yüksek lisans 
öğrencileri her döneme ilişkin danışman görüşlerini doktora öğrencileri de Tez İzleme Komitesi 
(TİK) tutanaklarını öndermekle yükümlüdürler. Belgelerini süresinde göndermeyenlerin burs 
ödemesi durdurulur. Belgenin daha sonraki bir tarihte gönderilmesi halinde belgenin gönderildiği ayı 
takip eden aydan itibaren ödemeleri tekrar başlatılır. Belgenin gönderilmediği süre için ek destek 
hariç geriye dönük burs ödemesi yapılmaz. Belgelerin Ekim ve Mart aylarını takip eden iki ay 
içerisinde de gönderilmemesi halinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından 
gerekli görülürse bursiyerin bursu iptal edilebilir. 
2. Bursiyer; ücret, maaş, ticari gelir elde etmeye ya da TÜBİTAK dâhil herhangi bir yerden 
başka bir burs, destek veya kredi almaya başlaması, bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkması, 
yurt dışı yüksek lisans veya doktora bursu kazanması, herhangi bir nedenle kayıt dondurması, 
akademik çalışmayı bırakması veya bursiyerliğinin sona ereceği tarihten önce bitirmesi, soyadının 
değişmesi gibi hususlar ile programın yürütme kural ve ilkelerinde, yüklenme senedinde, bildirim 
yazısında veya program ilanında anılan değişiklikleri en geç iki gün içinde e-posta ile bildirmek, en 
geç bir hafta zarfında da gerekli belgeleri bir dilekçe ekinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. 
3. Bursiyer programın yürütme kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek 
dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 44’üncü maddesinde belirtilen azami sürelerde bitirmekle yükümlüdür. Bu süreler; 
bursiyerliğe hak kazandığı ilk kayıt tarihinden itibaren bilimsel hazırlıkta geçirilen en fazla bir yıllık 
süre hariç, tezli yüksek lisans öğrenimi için 3, doktora öğrenimi için 6, bütünleşik doktora 
öğrenimi için de 7 yıldır. Lisansüstü öğrenimi sırasında üniversite, alan veya tez konusu 
değişikliği yapılması durumunda 2547 sayılı kanunda belirtilen azami bitirme süreleri aşılmaz. 
4. Bursiyerler enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl 
olarak belirten mezuniyet belgesinin onaylı nüshasını, tezinin kapak, jüri onay, 
önsöz/teşekkür(TÜBİTAK’tan alınan burs/desteğe atıfta bulunulması zorunludur) ve özet 
sayfalarını, öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik teşvik bursu alan bursiyerler ayrıca tezlerinin jüri 
üyeleri tarafından imzalanmış jüri imza sayfasının da yer aldığı PDF formatında kaydedilmiş bir 
dijital nüshasını BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. 11 
5. Bursiyerin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde BİDEB Değerlendirme ve 
Destekleme Kurulunun değerlendirmesine göre bursiyerliği iptal edilebilir. Bu durumda kendisine 
yapılan tüm ödemeler, “Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” 
çerçevesinde yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
6. Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında verilen burslar, başarıya verilen ödül 
niteliğindedir. Bu nedenle yurt içi lisansüstü burs programını yürütme kural ve ilkelerde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan bursiyerlerin mecburi hizmet ve geri ödeme gibi 
yükümlülükleri yoktur.
(*) Bu alanların açılımı için bakınız 
(**) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Tarafından Belirlenen Öncelikli Alanlar 
(***) Geçişi teşvik edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alan/bölüm listesi 
(****) Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu 
Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca onaylanmış Genel Uygulama 
Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır. 
Tüm gönderiler için adres: 
TÜBİTAK-BİDEB 2211 
YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI 
Tunus Caddesi No: 80, 06100 
Kavaklıdere/ANKARA 
TEL: 0312 468 53 00 / 3805, 3810, 3848 
E-mail : bideb2211@tubitak.gov.t

Öğretim Görevlisi alımında ALES’in ağırlığı düşürüldü

Öğretim Görevlisi alımında ALES’in ağırlığı düşürüldü

En son 2012 yılında yürürlüğe konulan ÖYP Esaslarında puanlama şu şekilde yapılıyordu;:

“(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 25’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60’ı ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır.”

Ancak bu puanlama sistemi, 25 Aralık 2014 tarihi itibariyle değiştirilmiştir. Yeni puanlama oranları şu şekildedir:

“2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. ”

Bu yeni puanlamada, lisans not ortalamasının payı yüzde 10 arttırılmış, ALES’in payı ise yüzde 10 oranında azaltılmıştır.

ALES sonbahar dönemi sınavı yapıldı

ALES sonbahar dönemi sınavı yapıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirilen sonbahar dönemi sınavı saat 9.30’da başladı ve 150 dakika sürdü.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan test uygulandı. Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin ALES’e girmesi gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekiyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak.

 

 

 

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren  Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

2014 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Başvurularında Son Gün

2014 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi Başvurularında Son Gün

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları, 22 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 23 Kasım’da yapılacak.

Sınava başvurular, 22 Eylül-1 Ekim’de alınacak.

Kılavuz:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Alessonbahar/2014-ALESBASVURU-KILAVUZSonbahar19092014.pdf

Başvuru Formu:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Alessonbahar/ALES-ABF19092014.pdf

Başvuru Merkezleri:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Alessonbahar/BasvuruMerkezleri-ALES19092014.pdf

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2014-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES-2014 İlkbahar Test Ortalamaları

ALES-2014 İlkbahar Test Ortalamaları

ALES-2014 İLKBAHAR
Sınava Başvuran 452.273
Sınava Giren 410.349
Sınava Girmeyen 41.924
Sınavı Geçersiz 329
Uygulanan Testler Soru Sayısı Ortalama Standart Sapma
Sayısal-1 40 14,447 11,06
Sayısal-2 40 8,015 9,029
Sözel-1 40 20,865 9,125
Sözel-2 40 7,216 10,122